Friday, March 30, 2012

ගිවිසුම් ගත හීන

හීන 
වෙන වෙනම දැක ඇත .
දකිනු ඇත .
ගිවිසුම් සහගතව එක් වෙත .
වෙන වෙනම දුටු සිහින 
එක් ස්වප්නයක් වනු පිණිස .
ගිවිසුම කල් පිරුණු කල 
නැවත තනි සිහින
දකිනු තහනමක් නැත

No comments:

Post a Comment