Tuesday, August 14, 2012

අවසාන මල් පෙත්ත

අවසාන මල් පෙත්ත 
ශේන්යා එනතුරු මග බලාගෙන .
කිසිවෙක් කියා තිබුනේ නැහැ එයට 
සුරංගනා කතා වුව 
අතරමග අවසන්වන වෙලාවල් ඇති වග !

No comments:

Post a Comment